Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica Okvirni sporazum 06.03.2023.

Public Aktiv je organizovao još jednu radionicu 06. marta na kojoj smo detaljno predstavili pravila okvirnog sporazuma , razmatrali vaša pitanja i sagledali praktične primere okvirnih sporazuma. Radionica se održala u našim prostorijama u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Zašto biste i kako sprovodili okvirni sporazum i učestvovali u njemu?

Veliki broj naručilaca još uvek ne sprovodi okvirni sporazum, već zaključuje ugovore za okvirne količine što nije ispravno. Ponuđači mogu biti onemogućeni da učestvuju u realizaciji određenog predmeta nabavke čak i do 4 godine ukoliko nisu podneli ponudu i zaključili okvirni sporazum.

Od naručilaca koji sprovode okvirne sporazume većina primenjuje okvirni sa jednim ponuđačem, dok su opcije okvirnih sporazuma sa više ponuđača manje primenjivane. Ideja nam je da vam kroz radionicu približimo i ovu vrstu okvirnih sporazuma, jer oni imaju velike prednosti.

Bavili smo se i pitanjima šta je to što možete, kako možete, šta su prednosti, o kojim pitanjima posebno morate da vodite računa, da li se okvirni sporazumi tokom njihovog trajanja mogu menjati i na koji način? Kako to sve izgleda na Portalu javnih nabavki, koje su specifičnosti pri sprovođenju postupka iz ugla naručioca, a koje iz ugla ponuđača? Ne treba zaboraviti ni obavezu izveštavanja po sprovedenim okvirnim sporazumima.

Predsavili smo i kako se na Portalu sprovode tzv. mini tenderi u situacijama kada naručilac tokom važenja okvirnog sporazuma sa više ponuđača otvara konkurenciju.

Kompletna radionica bila je prožeta praktičnim primerima.

Predstavili smo i određena korisna rešenja upravo za pitanja koja se najčešće kasnije pojavljuju u realizaciji a koja se zapravo moraju sagledati u fazi pripreme postupka i konkursne dokumentacije. Sagledali smo i šta je bio predmet osporavanja pred Republičkom komisijom u postupcima u kojima su zaključivani okvirni sporazumi.

PREDAVAČI:
Sa vama su kao predavači bili  stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama Milica Maletić i Daliborka Srećkov.

 

 

 

 

Datum

06.03.2023.