Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Otvoreni postupak po Novom ZJN-u

1. jula 2020. godine je počeo da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama.
Kako bi se blagovremeno pripremili za primenu Novog ZJN-a Public Aktiv je organizovao  radionicu na temu „Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po novom ZJN-u19. novembra 2020. godine. Radionica se održavala u formi webinara.

Ideja je bila da  zajedno prođemo jedan otvoreni postupak po pravilima koja su predviđena u Novom ZJN-u. Kako se ukidao postupak javne nabavke male vrednosti, otvoreni postupak je onaj koji se najčešće sprovodio.

Cilj radionice je bio da učesnike detaljno upoznamo sa redosledom koraka koji će se sprovoditi po novim pravilima, praveći poređenja sa procedurom otvorenog postupka koju su naručioci sprovodili u poslednjih pet godina, po Zakonu o javnim nabavkama iz 2015. godine, odnosno u skladu sa kojom su i ponuđači podnosili ponude u prethodnom periodu.

PREDAVAČI su bili: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public Aktiva.

Datum

19.11.2020.