Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Planiranje za 2022. godinu i nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, 23.12.2021.

Zbog velikog interesovanja Public Aktiv je organizovao još jednu radionicu na temu Planiranje za 2022. godinu, izveštavanje i sprovođenje nabavki na koje se ZJN ne primenjuje.

Na ovoj radionici smo u tri bloka predavanja obradili sledeće:

1. Priprema novog plana javnih nabavki, shodno novoj 1.10 verziji Portala javnih nabavki.

2. Izveštavanje o nabavkama na koje se ZJN ne primenjuje – kako pripremiti na vreme godišnji izveštaj za nabavke na koje niste primenjivali ZJN tokom 2021. godine. Obaveza pripreme i objavljivanja izveštaja odnosi se kako na nabavke ispod limita po članu 27. ZJN, tako i na nabavke koje su sprovedene po bilo kom osnovu izuzetaka iz čl. 11-21. ovog zakona.

3. Kako sprovoditi nabavke na koje se ZJN ne primenjuje?
Nadamo se da smo uspeli da vam odgovorimo na pitanja na koji način pravilno sprovoditi nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, kako obezbediti poštovanje načela javnih nabavki i obezbediti dokumentaciju u slučaju kontrole? Takođe smo se bavili i pitanjem kako da izuzetke iz čl. 11-21. ZJN učinite transparentnijim kroz objavljivanje obaveštenja za dobrovoljnu prethodnu transparentnost ili obaveštenja o dodeli ugovora.

PREDAVAČI: Daliborka Srećkov, konsultant Public Aktiva, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član radne grupe na izradi nacrta novog Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Datum

23.12.2021.