Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Planiranje nabavki za 2020. godinu, Beograd

Public Aktiv je 24.1.2020. organizovao 7. radionicuPlaniranje nabavki za 2020. godinu i usklađivanje sa Novim Zakonom o javnim nabavkama”. Ovom radionicom Public Aktiv je započeo radionice i seminare za 2020. godinu. Želimo da godina bude uspešna i našim dragim učesnicima i nama.

Cilj radionice je bio da se polaznici, nakon što je Novi Zakon o javnim nabavkama stupio na snagu, a pre i u toku procesa planiranja za 2020. godinu, upoznaju sa novim pravilima, kako bi sagledali koje nabavke će sprovoditi do kraja juna, a koje u drugoj polovini 2020. godine kada nas već očekuje primena Novog ZJN-a. Posebna pažnja posvećena je usklađivanju planova sa Novim ZJN-om, novim vrednosnim limitima, razlikama u izuzecima, postupcima i rokovima kao faktorima značajnim za proces planiranja. Razmatrali smo i koje dileme sa sobom nosi period paralelne primene važećeg i Novog ZJN, kao i šta je sve potrebno za blagovremenu pripremu naručioca za postupanje po Novom ZJN-u. Na kraju smo analizirali kako da po Novom ZJN-u naručilac sprovodi nabavke na koje se ZJN ne primenjuje (tzv. izuzetke) i obezbedi dokumentaciju za evidentiranje i ovih nabavki, uz ukazivanje na novu mogućnost osporavanja zahtevom za zaštitu prava i ovih nabavki.

PREDAVAČI su bili konsultanti Public Aktiva: Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke. Na radionici, kao dragog gosta, imali smo i Radulku Urošević, nekadašnjeg vrhovnog državnog revizora, sa dugogodišnjim iskustvom u reviziji javnih nabavki stečenim u Državnoj revizorskoj instituciji.

Datum

24.01.2020.