Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica Sprečavanje pranja novca

Public Aktiv je 30.5.2022. godine organizovao ​radionicu Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ​- uslovi za ovlašćeno lice“, u Beogradu, u svom prostoru, Braće Jugovića 2a​.

Na radionici su bile obrađene teme od značaja za ispunjavanje svih uslova za ovlašćeno lice i zamenika ovlašćenog lica. Poseban akcenat je bio usmeren na procenu rizika, kako na nivou klijenata, tako i na nivou institucije, a sve shodno proceni rizika od pranja novca na nacionalnom nivou. Dakle, uzimajući u obzir dosadašnja iskustva obveznika, ali i nadzornih organa ukazali smo na najbolje načine izrade procene rizika na svim nivoima, unutrašnjih akata, ali i evidencija koje su obveznici dužni da vode prema važećoj zakonskoj regulativi iz ove oblasti.

​Radionica je imala za cilj da upozna postojeće, ali i nove obveznike sa rešenjima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i drugih relevantnih propisa, tako što su tokom izlaganja polaznici postupno upoznati sa svim zakonskim i podzakonskim rešenjima, kao i sa načinima njihove najbolje primene.

OBRAĐENE TEME:
– Pojmovi ​-​ pojašnjenje kroz primere;
– Radnje i mere koje obveznici preduzimaju;
– Analiza rizika;
– Uputstva za procenu rizika na svim nivoima;
– Izrada evidencija i vođenje statistika;
– Nadzor, unapređeni upitnici;
– Licence za ovlašćeno lice i zamenika ​-​ sticanje ulova;
– Primena odredbi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje ​-​ smernice i uputstva.

PREDAVAČ:
Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS i mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama u organizaciji OSCE, UNODC, CEPOL, GIZ, kao i na obukama namenjenim finansijskom i nefinansijskom sektoru u organizaciji više agencija za edukaciju. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

 

 

 

Datum

30.05.2022.