Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica za naručioce – Rad na Portalu javnih nabavki

Public Aktiv je organizovao radionicu za predstavnike naručilaca u cilju njihove obuke za samostalan rad na Portalu javnih nabavki 8. decembra 2022. godine u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Svakom učesniku radionice je bilo omogućeno da na Demo Portalu prođe više praktičnih zadataka zajedno sa predavačima.

Na početku radionice smo dali kraći osvrt u pogledu korišćenja korisničkih naloga na novom Portalu, kao i izradi plana javnih nabavki, uključujući i izmene i dopune plana, kako bismo prošli pitanja koje učesnici imaju za navedene teme. Glavni deo radionice je bio posvećen predstavljanju osnovnih faza otvorenog postupka, i to pripremi konkursne dokumentacijeotvaranju i stručnoj oceni ponudapostupku zaštite prava.

PREDAVAČI:
Radionicu su vodili stručnjaci i konsultanti Public Aktiva, sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugododišnji član Republičke komisije i Daliborka Srećkov, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke. Obe su održale više praktičnih obuka i radionica za predstavnike naručilaca u vezi sa radom na Portalu javnih nabavki.

 

 

Datum

08.12.2022.