Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Seminar o javnim nabavkama

Public Aktiv je 17. juna 2022. godine u Beogradu održao praktičan seminar iz oblasti javnih nabavki.

Razmatrane su aktuelnosti iz sve tri faze procesa javne nabavke (planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora), sa akcentom na različitim primerima iz prakse, kako iz ugla naručioca, tako i iz ugla ponuđača. Predstavljene su i interesantne odluke Republičke komisije.

Zahvaljujemo se učesnicima na aktivnom pristupu, kao i predavačima. Pored Milice Maletić i Daliborke Srećkov, učešće je imao i gostujući predavač Miloš Jović, koga često imate prilike da čujete na seminarima koje organizuje Public Aktiv.

 

Datum

17.06.2022.