Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica „Sistem dinamične nabavke“

Pozivamo vas na radionicu “ Sistem dinamične nabavke“. Radionica se održava u našim prostorijama  u Beogradu, Braće Jugovića 2a,

Iz ugla naručioca to je nova tehnika u sprovođenju procedure nabavke, slična okvirnom sporazumu, a opet fleksibilnija s obzirom da omogućava da se tokom trajanja sistema priključe i novi ponuđači, a ujedno naručilac može da produži njegovo trajanje ili da ga okonča ranije. Iz ugla ponuđača to je otvoreni sistem, dodatna šansa za svakog zainteresovanog privrednog subjekta da naknadno podnese prijavu. Čak i privredni subjekti koji nisu uspeli odmah da se priključe sistemu dinamične nabavke, zato što nisu ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, mogu kasnije ponovo da pokušaju i da podnesu novu prijavu.

Za razliku od okvirnog sporazuma koji je, poređenja radi, zaključen na dve godine sa dva ponuđača, sistem dinamične nabavke naručilac može da produži tako da traje i duže od dve godine i da tokom tog perioda, pored postojećih, dobije i nove ponuđače.

Na radionici ćemo predstavili kako se na Portalu, kroz sprovođenje restriktivnog postupka, uspostavlja i vodi sistem dinamične nabavke. Sagledećamo kako privredni subjekti prvo podnose prijavu, kako se vrši ocena prijava i na koji način se kasnije podnose ponude. Rokovi za podnošenje ponude su kratki, samo 10 dana, što dodatno ovaj sistem čini fleksibilnim. Pri tome, ugovor se može zaključiti i pre isteka roka za podnošnje zahteva za zaštitu prava.

Sagledaćemo kako se naknadno podnose nove prijave, kao i kako se sistem dinamične nabavke može sprovoditi uz upotrebu elektronskog kataloga.

Trenutno je na Portalu pokrenuto 26 postupaka javnih nabavki sa tehnikom sistema dinamične nabavke, tako da on predstavlja nepoznanicu. Cilj nam je da ovaj sistem približimo i naručiocima i ponuđačima.

PREDAVAČI:
Sa vama će  kao predavači biti  stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama Milica Maletić i Daliborka Srećkov.

PRIJAVLJIVANJE:

Kotizacija po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, mogućnost postavljanja pitanja, prezentacije predavača u pisanoj formi, kafe pauzu i ručak.

Prijavljivanje za učešće na radionici je zaključno sa 29.9.2023. godine, podnošenjem prijave organizatoru Public Aktiv d.o.o. na e-mail office@publicaktiv.com ili popunjavanjem elektronske prijave.

KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova, kao i putem e-maila office@publicaktiv.com.

 

Datum

04.10.2023.