Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica „Sistem dinamične nabavke“

Drugu radionicu posvećenu sistemu dinamične nabavke Public Aktiv je održao 15. septembra u Beogradu.

Primećujemo da se broj postupaka pokrenutih sa ovom novom tehnikom nabavke polako povećava i to je očekivano s obzirom da postoje određene prednosti i fleksibilnosti u primeni za naručioce, ali i za ponuđače jer imaju šansu i da se naknadno priključe sistemu.

Drago nam je da su našoj radionici prisustvovale i kolege iz susednih zemalja, koje vide mogućnost i potrebu da se ova nova tehnika primenjuje i u njihovim sistemima.

Novu radionicu organizujemo 9. novembra u Beogradu, pridružite nam se. Sve informacije o ovoj radionici možete pogledati u rubrici Aktuelni seminari.

Datum

15.09.2022.