Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Usklađivanje plana javnih nabavki sa Novim ZJN-om

1. jula 2020. godine je sa primenom počeo novi Zakon o javnim nabavkama.

Predviđena je obaveza da naručioci 1. jula 2020. godine, a najkasnije pre pokretanja prvog postupka javne nabavke po Novom Zakonu, usklade svoje donete planove javnih nabavki za 2020. godinu sa odredbama Novog Zakona.

Public Aktiv je organizovao radionicu na temu „Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim ZJN-om„. Radionica se održala 30. jula 2020. godine, u vremenu od 9:30h do 15h. Zbog bezbednosti učesnika radionice, opredelili smo se da radionicu organizujemo u formi webinara.

Na radionici smo razmotrili šta sve obuhvata usklađivanje plana javnih nabavki uz razmatranje različitih primera i situacija, s obzirom na nove limite, razlike u izuzecima, razlike u postupcima, rokovima…

Nakon toga smo sagledali šta naručioce dodatno očekuje u prvom periodu nakon početka rada po Novom Zakonu, kao što je usklađivanje internog akta, zatim koje su promene u izveštavanju nabavki, kako će naručioci sprovoditi društvene i druge posebne usluge, za koje se do 15.000.000 dinara za javne naručioce, odnosno 20.000.000 dinara za sektorske naručioce ne primenjuju odredbe ovog zakona.

Radionicu smo završili naglašavanjem kako da po Novom Zakonu naručioci sprovode nabavke na koje se Zakon ne primenjuje (tzv. izuzetke) i obezbeđuju dokumentaciju za evidentiranje i ovih nabavki, s obzirom da će zbog većih limita za izuzetke kontrole i ovih nabavki od strane nadležnih organa biti sveobuhvatnije. Pri tome, prvi put se i ove nabavke mogu osporavati zahtevom za zaštitu prava.

PREDAVAČI su bili:  Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public Aktiva.

Datum

30.07.2020.