Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar „Nabavka po partijama – sprovođenje postupka i podnošenje ponude“

Public Aktiv je 26. februara 2021. godine održao webinar sa jednom novom temom “Nabavka po partijama – sprovođenje postupka i podnošenje ponude” .

Na webinaru smo prošli sledeće teme:

1. Da li su partije obavezni deo plana javnih nabavki, da li se određena partija i pod kojim uslovima može izuzeti od obaveze sprovođenja postupka, kao i koji su podaci u vezi sa partijama neophodni u odluci o sprovođenju postupka i inicijalnim oglasima;
2. Da li naručilac može da ograniči broj partija za koji isti ponuđač može da podnese ponudu i na koji način;
3. Šta je bitno i specifično u vezi sa pripremom i objavom konkursne dokumentacije na Portalu;
4. Specifičnosti i razlike u pripremi i podnošenju ponude po partijama na novom Portalu javnih nabavki;
5. Sprovođenje stručne ocene ponuda kada je nabavka oblikovana po partijama;
6. Razlike u zaštiti prava kada je nabavka oblikovana po partijama;
7. Objavljivanje odgovarajućih oglasa za svaku partiju;
8. Specifičnosti korišćenja “pametnih partija”, kao nove funkcionalnosti na Portalu javnih nabaki namenjene za predmete nabavki koji su oblikovani u veliki broj partija.

PREDAVAČI su bili: Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Datum

26.02.2021.