Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Zlatiborski dani javnih nabavki 2010. godine

Seminar „Zlatiborski dani javnih nabavki“ je održan od 04. do 07. oktobra 2010. godine, u prostorijama Kongresnog centra na Zlatiboru.

Na seminaru je posebna pažnja bila posvećena pitanjima šta interna revizija proverava prilikom kontrole javnih nabavki kod naručilaca,  te koji su najćešci oblici nepravilnosti i na šta naručioci posebno treba da obrate pažnju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Pored toga,  bila su razmatrana praktična pitanja koja se redovno javljaju kod naručilaca, kao što su razlozi odbijanja ponuda, načini definisanja cene u konkursnoj dokumentaciji i ponudi, upotreba elektronskih sredstava komunikacije u postupcima javnih nabavki.

Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz  institucija koje su nadležne za teme koje su se razmatrale: Slobodan Gavrović iz  Ministarstva finansija, Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke i dugogodišnji član i predsednik Komisije za zaštitu prava, Milica Maletić, član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke, Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke i Danijela Bokan, načelnik Odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke. Pored toga, većina predavača učestvovala je u izradi novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata.

 

Datum

04.10.2010. - 07.10.2010