Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Zlatiborski dani javnih nabavki, 19-22.9.2023.

Održan je još jedan tradiocionalni seminar o javnim nabavkama na Zlatiboru u periodu od 19. do 22.9.2023. godine, u hotelu Tornik.

Kao i uvek do sada potrudili smo se da rešimo sve dileme koje su učesnici imali u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama.

Hvala svim kolegama koji su svojim prisustvom doprineli da ovaj seminar bude vrlo dinamičan i interaktivan, kao i što nas godinama podržavate.
Teme 1. radnog dana:
1.  Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama – Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke
2.  Pripreme za 2024 – veća primena ekonomski najpovoljnije ponude i zelenih aspekata, praktični primeri – Daliborka Srećkov, konsultant Public Aktiva i dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke
3.  Okvirni sporazum, primena pametnih partija i elektronskog kataloga – Milica Maletić, konsultant Public Aktiva i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava
Teme 2. radnog dana:
1.  Izmene Zakona u delu zaštite prava i dosadašnja praksa Republičke komisije – Hana Hukić, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
2.  Podnošenje prihvatljive ponude i kvalitetno izvršenje dodeljenog ugovora – Miloš Jović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke
3.  Monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama – Sandra Damčević, direktor Kancelarije za javne nabavke
Tema 3. radnog dana:
1.  Stručni kapaciteti ponuđača i standardi u javnim nabavkama kroz praksu Republičke komisije – Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

 

 

Datum

19.09.2023. - 22.09.2023