Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Milena Milošević

Businex-Team

Milena Milošević

Konsultant

Svoje dugogodišnje iskustvo u upravljanju, zatim komunikacijske i organizacione sposobnosti, krunisala je zvanjem i sjajnim rezultatom (94/100 poena) na završnom stručnom ispitu za službenika javne nabavke.

Inače diplomirana pravnica, ovde u ulozi konsultanta za javne nabavke, pomaže naručiocima i ponuđačima da savladaju doslovno sve prepreke koje nosi Zakon o javnim nabavkama, što pre svega znači rešavanje konkretnih dilema na koje nailaze u praksi.

Pažljivo prateći svaku promenu u Zakonu, ali i koristeći veliko iskustvo i veštine iz prakse, naručiocima nudi zaista svaku vrstu pomoći već u planiranju nabavki i u pripremi konkursne dokumentacije, pa sve do zaključenja ugovora.

Posebne sposobnosti ovako dobar konsultant pokazuje pri stručnoj oceni ponuda u postupcima javnih nabavki i prilikom rešavanja zaštite prava.

Praktične ekspertize u pripremi ponuda i analizi konkursnih dokumentacija, te vođenju celokupnih postupaka zaštite prava, čine je delom najstručnijeg tima u oblasti javnih nabavki - Public Aktiv.