Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Milica Maletić

Businex-Team

Milica Maletić

Direktor

Milica Maletić spada u sam vrh stručnjaka specijalizovanih u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji.

Rođena je 1979. godine u Kruševcu, završila je OŠ "Kralj Petar Prvi" i Prvu beogradsku gimnaziju. Po obrazovanju diplomirana pravnica beogradskog Univerziteta (prosek 9.54) sa položenim pravosudnim ispitom.

Svoju ekspertizu u kompleksnoj oblasti javnih nabavki stvara i stiče 20 godina radeći prvo u Upravi za javne nabavke do 2006. godine, a zatim u Komisiji za zaštitu prava, čiji je član bila do oktobra 2010. godine. Nakon godina provedenih u relevantnim državnim institucijama postala je konsultant za javne nabavke Public Aktiva.

U ulozi konsultanta za javne nabavke savetovala je mnoge naručioce i ponuđače, među kojima su i “Aerodrom Nikola Tesla“ ad Beograd, JP „Elektroprivreda Srbije“, “Elekrodistribucija Srbije”, JKP „Beograd put“ Beograd, GSP „Beograd“ Beograd, JKP „Put“ Novi Sad, JKP „Zelenilo“ Beograd, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Studentski centar Novi Sad, JKP „Toplovod“ Obrenovac, „Aigo business system“, „Put invest“ d.o.o. i mnogi drugi.

Jedna je od prvih predavača za obuku za službenike za javne nabavke koje je sertifikovalo nadležno telo Republike Srbije. Pored toga, do sada je učestvovala kao predavač i na preko 150 seminara o javnim nabavkama, koje su pohađali i naručioci i ponuđači. U istom svojstvu pojavljuje se i u projektu USAID, koji je sudijama Upravnog suda približio “Nova zakonodavna rešenja u Zakonu o javnim nabavkama”.

Nakon 4 godine u svojstvu člana Komisije za zaštitu prava stekla je veliko iskustvo u zaštiti prava, te svojim savetima može pomoći kako naručiocima, tako i ponuđačima i u najkomplikovanijoj proceduri zaštite prava.

Koautor je velikog broja priručnika i publikacija na temu javnih nabavki:

- „Novi Zakon o javnim nabavkama sa komentarom“, u izdanju Public Aktiva
- „Komentar Zakona o javnim nabavkama“, Public Aktiv i Službeni glasnik
-  „Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar“, Public Aktiv
- „Polazne osnove za strategiju unapređenja sistema javnih nabavki u Srbiji”, OEBS
- „Odluke Komisije za zaštitu prava“, Komisija za zaštitu prava
-  „Zbirka modela konkursnih dokumentacija”, Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama
RS
- „Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke”, Uprava za javne nabavke,
- „Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama“, Public Aktiv.

Stekla je i prestižni sertifikat  Kraljevine Holandije za uspešno završenu obuku u projektu podrške uvođenju modernog pristupa javnim nabavkama i profesionalizaciji ove oblasti u Republici Srbiji.

Učestvovala je na mnogim međunarodnim seminarima i konferencijama o javnim nabavkama.

Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) angažuje je 2013. godine u okviru podrške Upravi za javne nabavke, na pripremi modela konkursnih dokumentacija i uputstava za sprovođenje postupaka javnih nabavki, a 2014. godine na pripremi podzakonskog akta “Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke”.

Aktivan je član Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije u okviru koga je svoj stručni doprinos dala sprovođenju nekoliko projekata namenjenih standardizaciji i usaglašavanju propisa u oblasti javnih nabavki.