Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Online prijava – Izmene Zakona o javnim nabavkama 27.2.2024.

PODACI O KOMPANIJI/INSTITUCIJI

PODACI O UČESNICIMA

Cena učešća na obuci po učesniku u dinarima: 14.900 + PDV

Izvršene uplate su neopozive. U slučaju nedolaska na seminar, novac neće biti vraćen, niti prebačen na neki drugi seminar.

NAPOMENA