Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Online prijava – Kopaonik 2024

PODACI O KOMPANIJI/INSTITUCIJI

PODACI O UČESNICIMA

Cena učešća na obuci po učesniku u dinarima: 28.900 + PDV

Izvršene uplate su neopozive. U slučaju nedolaska na seminar, novac neće biti vraćen, niti prebačen na neki drugi seminar.

Grand 4*, Standard/Superior

U jednokrevetnoj sobi 63.826 RSD U dvokrevetnoj, po osobi 49.073 RSD

Klub A 3*, Standard

U jednokrevetnoj sobi 39.754 RSD U dvokrevetnoj sobi, po osobi 32.612 RSD

Gorski 4*, Superior

U jednokrevetnoj sobi 65.030 RSD U dvokrevetnoj sobi, po osobi 49.392 RSD

AUTOBUSKI PREVOZ

Beograd - Kopaonik -Beograd 4.900

NAPOMENA