Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Online prijava – Okvirni sporazum 30.5.2023.

PODACI O KOMPANIJI/INSTITUCIJI

PODACI O UČESNICIMA

Cena učešća na obuci po učesniku u dinarima: 13.900 + PDV

NAPOMENA