Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Podaci o ličnosti

INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

koji se prikupljaju i obrađuju uz Vašu prijavu

 

 

Poštovani, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca, privredno društvo Public Aktiv doo Novi Sad (u daljem tekstu: kompanija Publik Aktiv, pruža Vam sledeće informacije kao licu čije podatke obrađuje:

1. INFORMACIJE O RUKOVAOCU

Ko vrši obradu Vaših ličnih podataka i koga možete kontaktirati u vezi sa obradom:

Public Aktiv doo, Braće Jugovića 2a, Beograd

Adresa za prijem eletronske pošte: office@publicaktiv.com

 

2. SVRHA I OSNOV OBRADE PODATAKA

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se u prvenstveno u svrhu izvršenja ugovora, a obrada se može vršiti i u svrhe analize i poboljšanja kvaliteta usluge i radi dostavljanja snimaka seminara, radionica, obuka, foruma i drugih jednodnevnih ili višednevnih savetovanja (u daljem tekstu: savetovanja) sa ili bez naknade licima zainteresovanim za sticanje znanja u oblastima kojima su savetovanja posvećena

Obrada podataka vrši se kada je to neophodno za izvršenje ugovora, na osnovu pristanaka, ili na osnovu legitimnog interesa.

 

3. LEGITIMNI INTERES

Kompanija Public Aktiv doo može vršiti obradu podataka na osnovu legitimnog interesa radi analize uspešnosti i poboljšanja usluge.

Pored navedenih informacija, pružamo Vam istovremeno, i dodatne informacije koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada tih podataka, i to:

1. ROK ČUVANJA PODATAKA

Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se:

  • U roku potrebnom za ostvarivanje svrhe obrade za realizaciju savetovanja
  • U roku određenom posebnim zakonom za podatke iz računovodstvenih evidencija o plaćanjima izvršenim povodom učešća na savetovanju
2. PRAVA

Vaše je pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od kompanije Public Aktiv doo zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona;

Imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka);

Imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada Vaših podataka ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona;

Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za prijavu na savetovanje.

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo i izvršićemo dužnost da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.