Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Novi Zakon o javnim nabavkama sa komentarom 2009.

Novi Zakon o javnim nabavkama sa komentarom 2009.

Public Aktiv je objavio "Komentar Novog Zakona o javnim nabavkama", koji je stupio na snagu 06. januara 2009. godine.

AUTORI:

Autori su članovi Radne grupe koja je radila na izradi Zakona:
Saša Varinac, Uprava za javne nabavke,
Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i
Đorđe Belenzada, Uprava za javne nabavke.

Autori svoja objašnjenja zasnivaju na praksi Komisije za zaštitu prava, Uprave za javne nabavke, kao i na uporedno-pravnoj teoriji iz oblasti javnih nabavki, upravnog i građanskog prava.

Rasprodato