Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Seminari

Public Aktiv

Seminari Public Aktiva pomažu polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima od strane relevantnih stručnjaka.

Seminari se oblikuju prema interesovanjima polaznika, tako da u potpunosti odgovaraju njihovim potrebama.

 

Public Aktiv organizuje više vrsta seminara i stručnog osposobljavanja lica koja rukovode i sprovode postupke javnih nabavki:

  • Organizovanje jednodnevnih ili višednevnih seminara namenjenih naručiocima i ponuđačima,
  • Organizovanje tematskih seminara (radionica) sa manjom grupom polaznika u cilju detaljnog razmatranja praktičnih pitanja,
  • Organizovanje specijalizovanih seminara namenjenih jednom klijentu (in-house seminari), koji mogu trajati jedan ili više dana u zavisnosti od potreba klijenta, a prema temama koje zatraži klijent.