Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Daliborka Srećkov

Businex-Team

Daliborka Srećkov

Konsultant

Jedno od najcenjenijih imena među stručnjacima u oblasti javnih nabavki u našoj zemlji. Dugogodišnje iskustvo u javnim nabavkama započela je u Upravi za javne nabavke u kojoj je radila punih 14 godina. Od oktobra 2018. godine postala je deo našeg tima kao konsultant naručiocima i ponuđačima.

Radila je na izradi samog Zakona o javnim nabavkama, ali i velikog broja strateških dokumenata i podzakonskih akata iz ove oblasti koje je donosila Uprava za javne nabavke kao član njenih radnih grupa. U ulozi zamenika predsednika Pregovaračke grupe 5 – Javne nabavke bila je predstavnik Republike Srbije u Briselu. Zamenik je predsednika Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije.

Učesnik je brojnih stručnih skupova i konferencija iz oblasti javnih nabavki. Ima značajno predavačko iskustvo na seminarima za naručioce, ponuđače, predstavnike nadležnih institucija, civilno društvo i novinare. Sada je kao predavač tima Public Aktiv prevashodno okrenuta potrebama naručilaca i ponuđača.

Koautor je više priručnika, publikacija i komentara u oblasti javnih nabavki, između ostalih i većine čiji je izdavač Public Aktiv. Učestvovala je u pripremi prethodnih Priručnika za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, kao i velikog broja modela i smernica koje je pripremala Uprava za javne nabavke.

U oblasti javnih nabavki usavršavala se kroz različite programe, projekte, stekla je veliki broj sertifikata u oblasti profesionalizacije iz javnih nabavki. Sarađivala je sa predstavnicima institucija iz oblasti javnih nabavki, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Rođena je u Šapcu, Pravni fakultet završila u Beogradu. Jedno od poslovnih načela koje izdvaja je da je "važno da prepoznate ciljeve i potrebe svojih klijenata".