Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Publikacije

Public Aktiv

16.02.2024.

Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti, 2023. g.

Odštampan tekst Izmena Zakona o javnim nabavkama, čija je primena počela 1. januara 2024. godine, sa svim podzakonskim aktima. U A5 formatu, meki povez, na 496 strana

Pročitaj više

04.06.2020.

Komentar Zakona o javnim nabavkama

Public Aktiv je izdao Komentar novog Zakona koji je zbog velikog broja primera vrlo praktičan i koristan za sve učesnike u postupcima javnih nabavki.

Pročitaj više

22.01.2020.

Zakon o javnim nabavkama

Odštampan tekst Novog Zakona o javnim nabavkama iz januara 2020. čija je primena počela 1. jula iste godine. U A5 formatu, meki povez, na 260 strana

Pročitaj više

04.11.2015.

Rasprodato

Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama

Ovaj Komentar daje detaljna objašnjenja šta se promenilo Izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koje su stupile na snagu 12.8.2015.

Pročitaj više

08.07.2013.

Rasprodato

Komentar Zakona o javnim nabavkama 2013.

Ovaj komentar je nudio detaljna objašnjenja odredbi novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 6. januara 2013. godine, i olakšavao profesionalcima da primene rešenja u praksi.

Pročitaj više

08.02.2010.

Rasprodato

Javne nabavke – novi podzakonski akti 2009.

Ovaj komentar je nudio detaljna objašnjenja novih podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki koji su stupili na snagu 18. jula 2009. godine, i olakšavao operativcima da primene nova rešenja u praksi.

Pročitaj više