Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Javne nabavke – novi podzakonski akti 2009.

Javne nabavke – novi podzakonski akti 2009.

Ovaj komentar je nudio detaljna objašnjenja novih podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki koji su stupili na snagu 18. jula 2009. godine, i olakšavao operativcima da primene nova rešenja u praksi.

Svi autori Komentara su učestvovali u pripremi podzakonskih akata iz svoje oblasti ekspertize. Autorski tim, kao i pitanja koja su obrađena su garancija da će Komentar biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, i to kako odgovornim licima naručilaca i službenicima za javne nabavke, tako i ponuđačima.

AUTORI:

Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, dugogodišnji predsednik i član Komisije za zaštitu prava,
Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava,
Danijela Bokan, načelnik Odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke,
Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke i
Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.

Rasprodato