Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Komentar Zakona o javnim nabavkama

Komentar Zakona o javnim nabavkama

Publikacija Komentar Zakona o javnim nabavkama, u izdanju Public Aktiva, ima 630 strana i tvrd povez.

Komentar Public Aktiva vam može pomoći da rešite mnoge dileme, jer je u njemu dato puno primera, kao i pojašnjenje svih 247. članova i 9 Priloga, koji čine sastavni deo Zakona.

Garanciju kvaliteta daje i autorski tim, među kojima su članovi radne grupe za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama

AUTORI:

- Hana Hukić, predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
- Danijela Bojović, dugogodišnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke,
- Milicа Maletić, konsultant zа jаvne nаbаvke i dugogodišnji člаn Komisije zа zаštitu prаvа,
- Daliborka Srećkov, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Poznato Vam je da je proces donošenja novog Zakona trajao dugo, bilo je više radnih grupa, jedina dva člana koja su prošla kroz sve radne grupe, od samog početka do njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini su Hana Hukić i Danijela Bojović, što je, ako uzmemo u obzir i da su sva četiri autora dugogodišnji predstavnici relevantnih institucija i poznavaoci prakse u javnim nabavkama, garancija da će Komentar dati precizne i tačne odgovore u vezi mnogobrojnih novina i izmena u odnosu na rešenja koja smo do sada primenjivali.

Cena publikacije je 6.900 dinara + 10% PDV.

ISBN: 978-86-912199-5-6