Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je održao 45. po redu obuku za službenika za javne nabavke, sa kojom smo prešli broj od ukupno 1000 učesnika, preciznije 1007. Rad u novom prostoru pokazao se kao više nego prijatan, a što je značajno jer su učesnicima obezbeđeni svi uslovi da nesmetano prate trodnevnu obuku.

Sa učesnicima su ponovo bili naši stalni predavači Milica Maletić i Daliborka Srećkov, obe sa relevantnim iskustvom u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Proveru znanja stečenog na obuci učesnici su imali na kraju svakog dana obuke, sve sa ciljem da se što bolje pripreme za polaganje ispita.

 

Datum

11.03.2019. - 13.03.2019