Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar „Obuka za službenika za javne nabavke“

Public Aktiv je organizovao prvu obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke po novom Zakonu o javnim nabavkama u periodu 21-23. april 2021. godine, u formi webinara.

Predavač je bila Daliborka Srećkov, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, radila u Upravi za javne nabavke, učestvovala u kreiranju profesionalizacije u Srbiji, dok je sama stekla sertifikat za službenika pre 10 godina.

Sva tri dana obuka je trajala od 9 do 16:30h, s tim da su polaznici obuke na kraju svakog dana sa predavačem prošli jedan vid simulacije testa, odnosno provere znanja, shodno oblastima koje su obrađivane tog dana obuke, kako bi stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

Kroz prethodne obuke za službenika za javne nabavke koje je organizovao Public Aktiv u dosadašnjem periodu prošlo je 1159 polaznika. Mnogi od njih su sa uspehom položili ispit za službenika.

 

 

Datum

21.04.2021. - 23.04.2021