Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Održana je nova obuka za službenika za javne nabavke u organizaciji Public Aktiva, kojoj je prisustvovalo 14 polaznika.

Kao i na prethodnim obukama učesnici su mogli da uče i sarađuju sa Milicom Maletić i Daliborkom Srećkov, predavačima sa relevantnim iskustvom rada u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Proveru znanja stečenog na obuci učesnici su imali na kraju svakog dana obuke, sve sa ciljem da se što bolje pripreme za polaganje ispita.

 

 

Datum

12.06.2019. - 14.06.2019