Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Nakon nekoliko dana od prethodne održane, Public Aktiv je organizovao novu obuku za službenika za javne nabavke.

Sa učesnicima su ponovo bili naši stalni predavači Milica Maletić i Daliborka Srećkov, obe sa relevantnim iskustvom u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Na kraju sva tri dana obuke imali smo proveru znanja, u cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita.

Datum

13.11.2018. - 15.11.2018