Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Otvoreni postupak po Novom ZJN-u

Public Aktiv je 16.4.2019. godine organizovao seminar „Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po Nacrtu Novog ZJN-a“.

Cilj je bio da se polaznici upoznaju sa pravilima koja nam donosi Nov Zakon o javnim nabavkama u delu sprovođenja otvorenog postupka, kao postupka koji će se najviše primenjivati, jer se postupak javne nabavke male vrednosti ukida.

Učesnici su sve vreme seminara postavljali pitanja i na taj način su se praktično uključivali u sam proces sprovođenja otvorenog postupka po Novom ZJN-u.

Predavači su bili: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public aktiva.

Datum

16.04.2019.