Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Otvoreni postupak po Novom ZJN-u

Public Aktiv je organizovao 3. po redu seminar „Korak po korak u sprovođenju otvorenog postupka po Nacrtu Novog ZJN-a“  20. juna 2019. godine.

Cilj seminara je bio da se polaznici upoznaju sa pravilima sprovođenja otvorenog postupka koja su predviđena u Nacrtu Novog ZJN-a. Detaljno su predstavljene sve novine koje nas očekuju u pripremi konkursne dokumentacije, dodele ugovora i aneksa ugovora o javnim nabavkama.

PREDAVAČI su bili: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public Aktiva.

Datum

20.06.2019.