Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Praktična pitanja u primeni novog Zakona, Andrevlje

Seminar „Praktična pitanja u primeni novog Zakona o javnim nabavkama“ održan je dana 08. maja 2009. godine u Ustanovi – Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine – Banoštor – Andrevlje, koji se nalazi na Andrevlju (http://www.sluzba.vojvodina.gov.rs/objekti-ivapv/andrevlje.htm).

Predavači su učestvovali u izradi novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata: Saša Varinac, predsednik Komisije za zaštitu prava, Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke.

Polaznici seminara su imali prilike da saznaju kako da pripreme konkursnu dokumentaciju po novom Zakonu, imajući u vidu novi način određivanja i primene uslova, kriterijuma i tehničkih specifikacija.

Pored toga, učesnici su detaljno upoznati i sa sadržinom svih relevantnih odluka i akata koje naručilac donosi u postupku javne nabavke, kao i u postupku zaštite prava.
Posebno su bili predstavljeni novi instituti: negativne reference, Portal javnih nabavki i službenik za javne nabavke.

Datum

08.05.2009.