Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Novine u regulativi javnih nabavki, Zlatibor

Seminar „Novine u regulativi javnih nabavki – podzakonski akti i sertifikacija službenika za javne nabavke“ održan je od 4. do 7. oktobra 2009. godine u hotelu „Palisad“ na Zlatiboru.

Seminar je bio posvećen podzakonskim aktima koji su stupili na snagu 18. jula 2009. godine, kao i proceduri sertifikacije službenika za javne nabavke.

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava koji su učestvovali u pripremanju podzakonskih akata, kao i u definisanju procedure sertifikacije: Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava, Branislav Cvetković, član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke, Danijela Bokan, načelnik Odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Svetlana Ražić, rukovodilac Grupe za praćenje postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.

Učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa stavovima relevantnih regulatornih tela u pogledu postupka javne nabavke male vrednosti, dokaza na osnovu kojih se utvrđuje preferencijalni tretman domaćih proizvođača, sa novim načinom vođenja evidencije i izveštavanja i ostalim oblastima uređenim podzakonskim aktima. Posebno je detaljno predstavljena procedura sertifikovanja službenika za javne nabavke, a učesnici su imali prilike da postavljaju pitanja i dobiju odgovore na kraju svakog bloka predavanja. Završni segment radnog dela obuhvatao je tri tematske radionice posvećene: 1) «Utility” sektoru (vodoprivreda, energetika, rudarstvo, telekomunikacije i saobraćaj), 2) zdravstvu i 3) lokalnoj samoupravi koje su bile posvećene specifičnim pitanjima svake od ovih oblasti i koje su bile interaktivne.

 

Datum

04.10.2009. - 07.10.2009