Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Aktuelna pitanja u primeni novih odredbi, Beograd

Seminar „Јavne nabavke – aktuelna pitanja u primeni novih odredbi“ održan je 6. novembra 2009. godine u Hotelu „М“ u Beogradu.

Na seminaru su bila obrađena aktuelna pitanja relevantna za primenu nove regulative javnih nabavki, kao što su: priprema konkursne dokumentacije, postupak javne nabavke male vrednosti, procedura sertifikovanja službenika za javne nabavke, novi sistem izveštavanja itd.

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava koji su učestvovali u pripremanju Zakona i podzakonskih akata: Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, Milica Maletić, član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke i Danijela Bokan, načelnik Odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke.  Na taj način, učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa stavovima relevantnih regulatornih tela po svakom od pitanja iz oblasti predviđenih programom rada.

Praktična iskustva Slovenije u vođenju postupaka pregovaranja  predstavio je specijalni gost, gospodin Sašo Matas, rukovodilac sektora za centralizovane nabavke u Ministarstvu za javnu upravu Republike Slovenije.

U završnom delu seminara, polaznici su imali mogućnost da postavljaju pitanja predavačima u vezi nove regulative javnih nabavki.

 

Datum

06.11.2009.