Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Najčešća pitanja o novom Zakonu o javnim nabavkama

Seminar„Najčešća pitanja o Novom Zakonu o javnim nabavkama“održan je02. jula 2013. godineu prostorijama hotela „Hotel M“, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Predavači na seminaru su bili:Danijela Bokan, pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava.

Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa novim sistemom elektronskog kvartalnog  izveštavanja naručilaca, zatim su predstavljena najvažnija pitanja po Novom Zakonu o javnim nabavkama koja se tiču postupka javne nabavke. Takođe su predstavljene i sličnosti i razlike između otvorenog, restriktivnog i kvalifikacionog postupka.

Ono što ovaj seminar razlikuje od drugih jeste što je veći deo vremena bio posvećen pitanjima i odgovorima učesnika na seminaru.

 

Datum

02.07.2013.