Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Aktuelne teme o javnim nabavkama, Beograd

Seminar „Aktuelne teme o javnim nabavkama“ održan je 11. februara 2014. godine u prostorijama hotela „Hotel M“, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Na seminaru je predstavljen model internog akta, model okvirnog sporazuma, analiza dostavljenih planova nabavki kao i aktuelna praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predavači na seminaru bili su: Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bokan, pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov, šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama i Milica Maletić, konsultant za javne nabavke.

Datum

11.02.2014.