Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Praktična pitanja u primeni novog Zakona, Beograd

 

Seminar „Praktična pitanja u primeni novog Zakona o javnim nabavkama“ održan je 20. marta 2009. godine u prostorijama hotela „Hotel M“, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd.

Predavači su učestvovali u izradi novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata: Saša Varinac, predsednik Komisije za zaštitu prava, Milica Savić, član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke.

Polaznici seminara su imali prilike da saznaju kako da pripreme konkursnu dokumentaciju po novom zakonu, imajući u vidu novi način određivanja i primene uslova, kriterijuma i tehničkih specifikacija.

Naročita pažnja bila je posvećena pregovaračkom i restriktivnom postupku, kao i nabavci usluga obezbeđenja, prevoza, ugostiteljskih usluga, profesionalnog usavršavanja, pravnih i drugih usluga iz Aneksa I B. Polaznicima je bilo ukazano na to gde postoje razlike u razlozima za primenu i u proceduri po novom zakonu u odnosu na onaj koji je važio do 6. janauara 2009. godine.

Posebno su bili predstavljeni novi instituti: negativne reference, Portal javnih nabavki i službenik za javne nabavke.

 

Datum

20.03.2009.