Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Javne nabavke u lokalnim samoupravama, Beograd

Seminar „Јavne nabavke u lokalnim samoupravama“ održan je 25. juna 2010. godine u Hotelu „М“ u Beogradu.

Seminar je bio namenjen prevashodno naručiocima na nivou lokalnih samouprava.

Na seminaru su bila obrađena pitanja šta budžetska inspekcija i revizija proverava prilikom kontrole javnih nabavki kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, zatim koji su najčešći oblici nepravilnosti i na šta naručioci posebno treba da obrate pažnju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki. Pored toga, razmatran je posebno i ugovor o osiguranju, ugovor o građenju, pregovaranje, kao i postupak javne nabavke male vrednosti.

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava koji su učestvovali u pripremanju Zakona i podzakonskih akata: Ljubinko Stanojević iz Ministarstva finansija, Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke i doskorašnji predsednik Komisije za zaštitu prava, Milica Maletić, član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke. Na taj način, učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa stavovima relevantnih regulatornih tela po svakom od pitanja iz oblasti predviđenih programom rada.

U završnom delu seminara, polaznici su imali mogućnost da postavljaju pitanja predavačima u vezi tema koje su izlagane.

Datum

25.06.2010.