Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Nakon letnje pauze Public Aktiv je nastavio sa organizovanjem trodnevnih obuka za službenika za javne nabavke. Nova obuka za 33 učesnika održana je u Hotelu M u Beogradu.

Ponovo smo okupili isti tim predavača, stručnjake iz Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava, i to: Milicu Maletić, Daliborku Srećkov, Sašu Varinca i Đorđa Belenzadu.

Posle svake ispredavane oblasti  bila je nezaobilazna provera znanja u cilju što bolje pripreme i sagledavanje šta naše učesnike očekuje na samom ispitu.

 

Datum

12.09.2011. - 14.09.2011