Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je održao poslednju obuku za službenika za javne nabavke u 2015. godini za 39 učesnika.

Obuka je održana u Hotelu M u Beogradu. Kao predavači učestovali su Milica Maletić, Daliborka Srećkov i Saša Varinac, svi sa relevantnim iskustvom rada u Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava kao nadležnim institucijama.

U cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita oba dana obuke vršena je provera znanja.

Datum

26.11.2015. - 27.11.2015