Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Krajem avgusta održana je nova obuka za službenika za javne nabavke u organizaciji Public Aktiva. Obuku je pohađalo 15 polaznika.

Učesnicu su pažljivo pratili, postavljali pitanja, aktivno učestvovali tokom obuke. Predavači, naš standardan tim, Milica Maletić i Daliborkov Srećkov, nastojali su da što više primera iz prakse predstave polaznicima kako bi lakše razumeli i savladali obimnost materije iz oblasti javnih nabavki.

Proveru znanja stečenog na obuci učesnici su imali na kraju svakog dana obuke, sve sa ciljem da se što bolje pripreme za polaganje ispita.
Datum

28.08.2019. - 30.08.2019