Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Početkom decembra Public Aktiv je održao novu obuku za službenika za javne nabavke u Hotelu M u Beogradu. Obuku je pratilo 50 učesnika.

Kao predavači učestovali su Milica Maletić, Daliborka Srećkov i Saša Varinac, svi sa relevantnim iskustvom rada u Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava kao nadležnim institucijama.

U cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita oba dana obuke vršena je provera znanja.

 

Datum

01.12.2014. - 02.12.2014