Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

U oktobru 2019. godine održana je poslednja obuka za službenika za javne nabavke u skladu sa tada važećim Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15). Prisustvovalo je 19 polaznika.

Sa učesnicima su ponovo bili naši stalni predavači Milica Maletić i Daliborka Srećkov, obe sa relevantnim iskustvom u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Proveru znanja stečenog na obuci učesnici su imali na kraju svakog dana obuke, sve sa ciljem da se što bolje pripreme za polaganje ispita.

Uzimajući u obzir i obuke za službenika koje je Public Aktiv održao in-house u proteklom periodu, ukupno je obučeno 1159 polaznika.

Datum

09.10.2019. - 11.10.2019