Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je nastavio da obučava polaznike za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Obuka, iako nije obavezna, predstavlja značajnu pripremu učesnika za polaganje ispita.

Učesnici su obuku prošli sa predavačima sa relevantnim iskustvom u Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava, i to Milicom Maletić i Daliborkom Srećkov.

Na kraju oba dana obuke imali smo proveru znanja, u cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita.

Datum

18.04.2017. - 19.04.2017