Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je održao prvu obuku za službenika za javne nabavke u 2017. godini. Nastavljeno je sa organizovanjem obuka sa manjim brojem učesnika.

Kao predavače imali smo Milicu Maletić i Daliborku Srećkov, koje od početka sertifikacije za službenika za javne nabavke nastoje da svoje dugogodišnje iskustvo, stečeno u nadležnim institucijama, podele sa učesnicima.

Na kraju oba dana obuke imali smo proveru znanja, u cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita.

Datum

21.02.2017. - 22.02.2017