Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je održao poslednju obuku za službenika za javne nabavke u 2016. godini. Približili smo se broju od 850 polaznika, preciznije 848 učesnika.

Kao predavači učestovali su Milica Maletić i Daliborka Srećkov, obe sa relevantnim iskustvom rada u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

U cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita oba dana obuke vršena je provera znanja.

Datum

12.12.2016. - 13.12.2016