Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Novu dvodnevnu obuku za službenika za javne nabavke Public Aktiv je održao za 48 učesnika u Hotelu M u Beogradu.

Kao predavači učestovali su Milica Maletić, Daliborka Srećkov i Saša Varinac, svi sa relevantnim iskustvom rada u Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava kao nadležnim institucijama.

U cilju što bolje pripreme učesnika za polaganje ispita oba dana obuke vršena je provera znanja.

 

Datum

24.11.2014. - 25.11.2014