Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Prvu obuku za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke Public Aktiv je organizovao za 50 učesnika u periodu od 08 – 10. decembra 2010. godine u Hotelu M u Beogradu.

Public Aktiv je dobio saglasnost Ministarstva finansija, br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine, za organizovanje obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku u skladu sa jedinstvenim programom obuke utvrđenim Pravilnikom o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 50/09) sproveli su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom stečenim radom u dve referentne institucije – Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava, koji su takođe kao predavači dobili saglasnost Ministarstva finansija i to: Milica Maletić, Daliborka Srećkov, Saša Varinac i Đorđe Belenzada.

Posle svake ispredavane oblasti vršena je provera znanja, kako bi učesnici stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

Datum

08.12.2010. - 10.12.2010