Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je nastavio sa organizovanjem obuka za službenika za javne nabavke. Prva u 2011. godini održana je u Hotelu M u Beogradu za 27 učesnika.

Obuku su sproveli predavači za koje je Ministarstvo finansija, u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 50/09), izdalo rešenje o ispunjenosti uslova za predavače, i to: Milica Maletić, Daliborka Srećkov, Saša Varinac i Đorđe Belenzada. Reč je o stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom stečenim radom u dve referentne institucije – Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Posle svake ispredavane oblasti  bila je nezaobilazna provera znanja u cilju što bolje pripreme i sagledavanje šta naše učesnike očekuje na samom ispitu.

Datum

17.01.2011. - 19.01.2011