Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar „Okvirni sporazum – sprovođenje iz ugla naručioca, učestvovanje iz ugla ponuđača“

Public Aktiv je organizovao webinar 29. juna na kome su detaljno predstavljena pravila okvirnog sporazuma.

  • Bavili smo se temom kako se sprovodi okvirni sporazum po odredbama novog Zakona o javnim nabavkama uzimajući u vidu i specifičnosti rada na novom Portalu javnih nabavki.
  • Sagledali smo i kako to izgleda iz ugla ponuđača, posebno što se sada okvirni sporazumi, bez obzira na broj ponuđača, mogu zaključiti na period od 4 godine.
  • Razmatrali smo sva Vaša pitanja i dileme. Da li se npr. u okvirni sporazum mogu uključiti svi ponuđači koji su ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ili je neophodno izraziti cenu već u toj fazi, da li možete kombinovati različite vrste okvirnog sporazuma po različitim partijama, itd.
  • Posebnu pažnju posvetili smo otvaranju konkurencije, tzv. mini tenderima, na novom Portalu. Predstavili smo kako to izgleda iz ugla naručioca, a kako iz ugla ponuđača.
  • Učesnici su bili u mogućnosti da određene delove (pripremu konkursne dokumentacije i pozivanje ponuđača, odnosno podnošenje ponuda) urade sa predavačima na Demo Portalu.
  • Pokazali smo i na koji način naručioci tromesečno objavljuju obaveštenja o zaključenim ugovorima.
  • Predstavili smo i na koji način registrujete okvirni sporazum zaključen po starom ZJN-u na novom Portalu i na koji način objavljujete obaveštenja o ugovorima zaključenim po osnovu tih okvirnih sporazuma.

 

PREDAVAČI: stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke

 

Datum

29.06.2021.